Kontakt

Kontakt

E-post till föreningen: info@stegerholmen.se

 

Styrelse 2019-2020

 

Ordförande: Gert Viebke

Telefon: 0709-57 17 00, e-post: viebke@telia.com

Vice ordförande: Claes Lind

Telefon: 031-28 13 21, e-post: claes@lundgrenssverige.se

Sekreterare: Lennart Petrén

Telefon:0707-99 07 35, e-post: lennart.petren@telia.com

Kassör: Pia Haddeland

E-post: pia_haddeland@hotmail.com

Ledamot: Leif Bågenholm

Telefon:0708-35 54 84, e-post: vl.bagenholm@telia.com

Suppleant: Björn Pålsson

Telefon: 0708-46 50 34, e-post: b.palsson@hotmail.com

Suppleant: Mikael Örn

Telefon: 0708-43 02 71

 

Handlingar inför medlemsmöten

Medlemmar som byter e-postadress uppmanas att meddela detta till sekreteraren Lennart Petrén (kontaktuppgifter ovan) eftersom kallelser och handlingar inför medlemsmöten skickas via e-post.


Protokoll

Medlemmar som vill ta del av protokoll från föreningens årsmöten, höstmöten och styrelsemöten kan kontakta sekreteraren Lennart Petrén (kontaktuppgifter ovan).


Plusgiro

Plusgirokonto för Stegerholmens badförening 32 20 73-8.

Från årsmötet 21 april 2020 fram till 15 juni kan man köpa bad- och parkeringskort via plusgiro. Betala in den aktuella summan och var noga med att ange eget namn och adress. Korten skickas per post. Kort som betalats via plusgiro lämnas inte ut i kiosken.

Höstmötet 2014 kunde hållas utomhus i strålande solsken.

Strandvärdar 

Susanne Rönneke var strandvärd första halvan av sommaren 2019 och Anna Blennar den andra.

Vilka som blir strandvärdar 2020 är ännu inte klart.