Kontakt

Kontakt

E-post till föreningen: info@stegerholmen.se

 

Styrelse 2019-2020

 

Ordförande: Gert Viebke

Telefon: 0709-57 17 00, e-post: viebke@telia.com

Vice ordförande: Claes Lind

Telefon: 031-28 13 21, e-post: claes@lundgrenssverige.se

Sekreterare: Lennart Petrén

Telefon:0707-99 07 35, e-post: lennart.petren@telia.com

Kassör: Pia Haddeland

E-post: pia_haddeland@hotmail.com

Ledamot: Leif Bågenholm

Telefon:0708-35 54 84, e-post: vl.bagenholm@telia.com

Suppleant: Björn Pålsson

Telefon: 0708-46 50 34, e-post: b.palsson@hotmail.com

Suppleant: Mikael Örn

Telefon: 0708-43 02 71, e-post: mikael@orneffekt.se

 

Handlingar inför medlemsmöten

Medlemmar som byter e-postadress uppmanas att meddela detta till sekreteraren Lennart Petrén (kontaktuppgifter ovan) eftersom kallelser och handlingar inför medlemsmöten skickas via e-post.


Protokoll

Medlemmar som vill ta del av protokoll från föreningens årsmöten, höstmöten och styrelsemöten kan kontakta sekreteraren Lennart Petrén (kontaktuppgifter ovan).


 

Höstmötet 2014 kunde hållas utomhus i strålande solsken.

Strandvärdar 2019

Precis som förra sommaren är Susanne Rönneke strandvärd första halvan av sommaren och Anna Blennar den andra.