Praktisk info

Bad- och parkeringskort

2020 års priser för bad- och parkeringskort beslutas vid årsmötet den 21 april - betala INTE in pengar på badföreningens plusgiro innan dess! 

När beslutet är fattat kan bad- och parkeringskort köpas via plusgiro fram till den 15 juni, vid vårens städdagar 2 och 16 maj, och i kiosken från den 15 juni.

Endast kontant betalning eller Swish gäller vid köp under städdagar eller i kiosken.

 

Badkort - gäller för en familj

Pris 2020: Inte fastslaget (2019: 500 kronor)

Notera att badkort krävs hela året för dem som vill använda badplatsens anläggningar.

 

Parkeringskort och -nyckel

Pris 2020: Inte fastslaget (2019: 700 kronor)

Parkeringsnyckel behövs året runt för att komma in på Stegerholms-badets parkering, eftersom bommen inte går att ställa i uppfällt läge.

2019 års parkeringsnyckel gäller till 15 maj 2020, därefter måste man ha 2020 års nyckel.

Observera att det råder parkeringsförbud på vägen som leder till badet, men också i vändslingan vid kiosken!

 

Kombinationskort (bad + parkering)

Pris 2020: Inte fastslaget (2019: 950 kronor)

Gemensamt pris vid köp av både bad- och parkeringskort enligt villkoren ovan.

Fler möjligheter på stranden

Bastun

Bastun är en förmån endast för föreningens medlemmar.

Den finns i gula huset närmast stora bryggan. Dusch finns inte, inte heller rinnande vatten. Tag med eget!

Nyckel fås via Claes Lind, tel 031-28 13 21 eller 0733-16 67 60. Kostnaden är 100 kronor.

Alla som vill använda bastun bokar tid på en lista i omklädningsrummet. Ange namn och telefonnummer! Den som använt bastun gör rent efter sig.

 

Beachvolleyboll

Banan är öppen både för medlemmar i föreningen och för alla som köpt badkort. Boll finns att låna i kiosken mot deposition eller uppvisande av badkort.

 

Strandhuset

  • Medlemmar kan använda Strandhuset då strandvärdarna inte disponerar det (vilket de gör 1 juni-31 augusti).
  • Bokning mellan 1 september och 1 juni sker via Gun-Britt Eliasson som även lämnar ut nyckel. Telefon 0702-31 84 05.
  • Under perioderna 1-15 juni samt 15-31 augusti kan Strandhuset bokas om strandvärdarna inte använder det. Kontakta ordförande Gert Viebke som även lämnar ut nyckel. Telefon 0709-57 17 00.

Bygglagets bas Ingemar Corneliusson i farten under bygget av nya bryggan våren 2010.

Skötsel av området

Medlemmarna städar stranden vår och höst. Under sommaren görs detta av strandvärden.

Medlemmarna sköter också underhåll, målning och aktuella byggprojekt. Arbetet sker i olika arbetslag – se nedan.

Kontakta ansvarig för ditt arbetslag före städdagen för information om vad som ska göras och vilka verktyg och redskap som du behöver ta med.

Den som inte kan komma meddelar detta till den ansvarige i arbetslaget. Om man inte kan utföra arbetsplikten får man i stället betala en avgift till föreningen.


Brygglag

Bryggfogde: Mikael Örn, telefon 0708-43 02 71.

Stf. bryggfogde: Henrik Bergfalk, telefon 031-13 80 07 eller 070-553 80 07.

Arbetet utförs av medlemmar med andelarna nummer 6, 7, 9, 10, 13, 20, 33, 46, 49, 50, 52 och 53.


Bygglag

Byggmästare: Ingemar Corneliusson, telefon 031-28 44 49 eller 

070-528 35 45.

Stf. byggmästare: Håkan Johnsson, telefon: 031-28 28 04.

Arbetet utförs av medlemmar med andelarna nummer 4, 16, 17, 22, 30, 37, 40 och 54.


Fastighetsavdelning

Fastighetschef: Karin Sjödin, telefon 0739-88 07 86.

Stf. fastighet: Petra Björk Bäckelin, telefon 0709-38 15 38.

Arbetet utförs av medlemmar med andelarna nummer 3, 5, 39, 42 och 57.


Målarlag

Målarmästare: Rolf Hammarström, telefon 031-28 40 07

eller 073-986 11 33

Stf målarbas: Vakant.

Arbetet utförs av medlemmar med andelarna nummer 1, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 25, 28, 29, 31, 32, 43, 47, 48, 56 och 59.


Parkavdelning

Parkchef: Claes Lind, telefon 031-28 13 21 eller 0733-16 67 60.

Stf. park: Roy Tärneberg, telefon 031-28 16 24.

Arbetet utförs av medlemmar med andelarna nummer 2, 12, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 34, 35, 36, 38, 41, 44, 45, 51, 55, 58 och 60.