Startsida

Välkomna

till Stegerholmen!

En pärla i västerläge


Medlemmarna i Stegerholmens badförening har nu tagit upp bryggorna och gjort stranden klar inför vintern.


Information om försäljning av bad- och parkeringskort för 2022 kommer så snart beslut har fattats. Det går inte att beställa via plusgiro förrän vi ger klartecken här på hemsidan. 

Läs mer på sidan Praktisk info.


Badkort krävs året om för att använda badplatsens anläggningar.


Stegerholmens badförening har enbart hand om stranden, inte den närliggande båthamnen.


Observera att parkeringsförbud råder på vägen till badet, men också i vändslingan vid kiosken.

Viktiga datum

2022

Dagar då medlemmarna samlas

 

Årsmöte: Tisdag 19 april kl 19. 

Vårstädning: Lördag 7 maj kl 9-13 samt lördag 21 maj kl 9-13. Den senare dagen är främst för dem inte inte kan vara med vid första tillfället.

På sidan Praktisk info framgår vilket arbetslag ni tillhör - ta gärna med redskap som passar era uppgifter!

Höststädning: Lördag 10 september kl 10-12.

Höstmöte: Lördag 10 september kl 12.

Akutnummer

Kontakt för akuta frågor 


Om något kräver en snabb insats på stranden, ta kontakt med lagbasen för det mest lämpliga arbetslaget.

Telefonnummer till dem finns på sidan Praktisk info, under rubriken Skötsel av området.

Vill ni bli medlemmar?

60 andelar finns


Stegerholmens badförening 

bildades redan 1928.
Vill ni veta hur det gick till? Läs på sidan Om oss.

Där finns mer information om föreningen och om hur man  blir medlem.

Sandstrand, klippor eller gräs?

Stegerholmen passar alla.