Praktisk info

Bad- och parkeringskort

Information om försäljning av bad- och parkeringskort för 2022 kommer så snart beslut har fattats. Det går inte att beställa via plusgiro förrän vi ger klartecken här på hemsidan.


Priserna för bad- och parkeringskort för 2022 är inte fastslagna. 

Korten kan köpas på flera sätt:

  • Till 1 juni: Via badföreningens plusgiro. Ange vilka kort som önskas, så skickar vi dem per post (de lämnas inte ut i kiosken). Glöm inte att ange eget namn och postadress!
  • Lördagarna 7 och 21 maj kl 9-12 på Stegerholmsbadet.
    Endast kontant betalning eller Swish. 
  • Från 15 juni säljs korten endast i kiosken, av strandvärdarna.  Endast kontant betalning eller Swish.


Badkort (gäller för en familj)

Pris 2021: 600 kronor  

Notera att badkort krävs hela året för att använda badplatsens anläggningar.

 

Parkeringskort och -nyckel (gäller för en bil) 

Pris 2021: 800 kronor

Parkeringsnyckel behövs året runt till Stegerholmsbadets parkering.
2021 års nyckel gäller till 15 maj 2022, därefter måste man ha 2022 års nyckel. Antalet parkeringskort är begränsat på grund av utrymmet på parkeringen. 

 

Kombinationskort (bad och parkering)

Pris 2021: 1 100 kronor

Priset gäller vid samtidigt köp av bad- och parkeringskort enligt villkoren ovan.

Fler möjligheter på stranden

Bastun

Bastun är en förmån endast för föreningens medlemmar.

Den finns i huset närmast stora bryggan. Dusch finns inte, inte heller rinnande vatten - tag med eget vatten! Alla som använt bastun ska göra rent efter sig. 

Nyckel: Fås via Claes Lind, tel 031-28 13 21 eller 0733-16 67 60. Kostnaden är 100 kronor.

Hänglås: Fönsterluckorna är låsta med hänglås. De öppnas med en kod som finns angiven inne i bastuhuset. Ta in hänglåsen i huset medan ni bastar. Glöm inte att låsa fönsterluckorna efteråt.

Boka: Alla som vill använda bastun bokar tid i en kalender i omklädningsrummet. Ange namn, klockslag och telefonnummer! 

 

Beachvolleyboll

Banan är öppenför alla som besöker stranden. Boll finns att låna i kiosken mot deposition eller uppvisande av badkort.

 

Strandhuset

  • Medlemmar kan använda Strandhuset då strandvärdarna inte disponerar det (vilket de gör 1 juni till 31 augusti).
  • Bokning mellan 1 september och 1 juni sker via Gun-Britt Eliasson som även lämnar ut nyckel. Telefon 0702-31 84 05.
  • Under perioderna 1-15 juni samt 15-31 augusti kan Strandhuset bokas om strandvärdarna inte använder det. Kontakta ordförande Gert Viebke som även lämnar ut nyckel. Telefon 0709-57 17 00.

Bygglagets bas Ingemar Corneliusson i farten under bygget av nya bryggan våren 2010.

Skötsel av området

Medlemmarna städar stranden vår och höst. Under sommaren görs detta av strandvärden.

Medlemmarna sköter också underhåll, målning och aktuella byggprojekt. Arbetet sker i olika arbetslag – se nedan.

Kontakta ansvarig för ditt arbetslag före städdagen för information om vad som ska göras och vilka verktyg och redskap som du behöver ta med.

Den som inte kan komma meddelar detta till den ansvarige i arbetslaget. Om man inte kan utföra arbetsplikten får man i stället betala en avgift till föreningen.


Brygglag

Bryggfogde: Mikael Örn, telefon 0708-43 02 71 eller
0708-30 92 28.

Stf. bryggfogde: Henrik Bergfalk, telefon 070-553 80 07.

Arbetet utförs av medlemmar med andelarna nummer 6, 7, 9, 10, 33, 40, 46, 49, 50, 52, 55 och 53.


Bygglag

Byggmästare: Ingemar Corneliusson, telefon 0705-28 35 45.

Stf. byggmästare: Håkan Johnsson, telefon 031-28 28 04.

Arbetet utförs av medlemmar med andelarna nummer 4, 17, 22, 30, 37, 51 och 54.


Fastighetsavdelning

Fastighetschef: Karin Sjödin, telefon 0739-88 07 86.

Stf. fastighet: Petra Björk Bäckelin, telefon 0709-38 15 38.

Arbetet utförs av medlemmar med andelarna nummer 3, 5, 19, 39, 42 och 57.


Målarlag

Målarmästare: Rolf Hammarström, telefon 0739-86 11 33.

Stf målarbas: Per Haddeland.

Arbetet utförs av medlemmar med andelarna nummer 1, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 31, 32, 43, 47, 48 och 56.


Parkavdelning

Parkchef: Claes Lind, telefon 0733-16 67 60.

Stf. parkchef: Roy Tärneberg, telefon 031-28 16 24.

Arbetet utförs av medlemmar med andelarna nummer 2, 12, 15, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 34, 35, 36, 38, 41, 44, 45, 58, 59 och 60.