Praktisk info

Bad- och parkeringskort

Årets parkeringskort är slutsålda

Det har varit stor efterfrågan på parkeringskort och nycklar i år, därför är de tyvärr slutsålda. Vi kan inte utöka antalet, eftersom utrymmet på parkeringen är begränsat.


Efter vår paus i badkortsförsäljningen på grund av corona:

Ni som har betalat kombikort via vårt plusgiro, men enbart fått parkeringskort, kan hämta era badkort i kiosken.

Ni som önskade köpa kombikort vid försäljningen 2 maj kommer att få köpa badkort till det överenskomna priset i kiosken.  


2020 års priser för bad- och parkeringskort är samma som i fjol.

Korten kan köpas från badföreningen på två sätt:

 • Till den 15 juni: Via badföreningens plusgiro 32 20 73-8.
  Ange eget namn och postadress samt vilka kort som önskas, så skickar vi dem per post. Gäller nu enbart badkort.
  (Dessa kort lämnas inte ut i kiosken.)

 • Lördagarna 2 och 16 maj kl 9-12 på Stegerholmsbadet.
  Endast kontant betalning eller Swish gäller. 


Från 15 juni säljs korten endast i kiosken, av strandvärdarna. Då är priset 50 kronor högre än om man köper från badföreningen. Endast kontant betalning eller Swish.


Badkort - gäller för en familj

Pris 2020: 500 kronor (vid köp av strandvärd 550 kr)

Notera att badkort krävs hela året för att använda badplatsens anläggningar.

 

Parkeringskort och nyckel - SLUTSÅLDA!

Pris 2020: 700 kronor (vid köp av strandvärd 750 kr)

Parkeringsnyckel behövs året runt för att komma in på Stegerholmsbadets parkering.

2019 års parkeringsnyckel gäller till 15 maj 2020, därefter måste man ha 2020 års nyckel.

Observera att det råder parkeringsförbud på vägen till badet, men också i vändslingan vid kiosken!

 

Kombinationskort (bad + parkering)

Pris 2020: 950 kronor (vid köp av strandvärd 1 000 kr)

Gemensamt pris vid köp av bad- och parkeringskort enligt villkoren ovan.

Fler möjligheter på stranden

Bastun

Bastun är en förmån endast för föreningens medlemmar.

Den finns i gula huset närmast stora bryggan. Dusch finns inte, inte heller rinnande vatten. Tag med eget vatten! Alla som använt bastun ska göra rent efter sig.

Nyckel fås via Claes Lind, tel 031-28 13 21 eller 0733-16 67 60. Kostnaden är 100 kronor.

Alla som vill använda bastun bokar tid på en lista i omklädningsrummet. Ange namn och telefonnummer! 

 

Beachvolleyboll

Banan är öppen både för medlemmar i föreningen och för alla som köpt badkort. Boll finns att låna i kiosken mot deposition eller uppvisande av badkort.

 

Strandhuset

 • Medlemmar kan använda Strandhuset då strandvärdarna inte disponerar det (vilket de gör 1 juni-31 augusti).
 • Bokning mellan 1 september och 1 juni sker via Gun-Britt Eliasson som även lämnar ut nyckel. Telefon 0702-31 84 05.
 • Under perioderna 1-15 juni samt 15-31 augusti kan Strandhuset bokas om strandvärdarna inte använder det. Kontakta ordförande Gert Viebke som även lämnar ut nyckel. Telefon 0709-57 17 00.

Bygglagets bas Ingemar Corneliusson i farten under bygget av nya bryggan våren 2010.

Skötsel av området

Medlemmarna städar stranden vår och höst. Under sommaren görs detta av strandvärden.

Medlemmarna sköter också underhåll, målning och aktuella byggprojekt. Arbetet sker i olika arbetslag – se nedan.

Kontakta ansvarig för ditt arbetslag före städdagen för information om vad som ska göras och vilka verktyg och redskap som du behöver ta med.

Den som inte kan komma meddelar detta till den ansvarige i arbetslaget. Om man inte kan utföra arbetsplikten får man i stället betala en avgift till föreningen.


Brygglag

Bryggfogde: Mikael Örn, telefon 0708-43 02 71.

Stf. bryggfogde: Henrik Bergfalk, telefon 031-13 80 07 eller 070-553 80 07.

Arbetet utförs av medlemmar med andelarna nummer 6, 7, 9, 10, 13, 20, 33, 46, 49, 50, 52 och 53.


Bygglag

Byggmästare: Ingemar Corneliusson, telefon 031-28 44 49 eller 

070-528 35 45.

Stf. byggmästare: Håkan Johnsson, telefon: 031-28 28 04.

Arbetet utförs av medlemmar med andelarna nummer 4, 16, 17, 22, 30, 37, 40 och 54.


Fastighetsavdelning

Fastighetschef: Karin Sjödin, telefon 0739-88 07 86.

Stf. fastighet: Petra Björk Bäckelin, telefon 0709-38 15 38.

Arbetet utförs av medlemmar med andelarna nummer 3, 5, 39, 42 och 57.


Målarlag

Målarmästare: Rolf Hammarström, telefon 031-28 40 07

eller 073-986 11 33

Stf målarbas: Vakant.

Arbetet utförs av medlemmar med andelarna nummer 1, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 25, 28, 29, 31, 32, 43, 47, 48, 56 och 59.


Parkavdelning

Parkchef: Claes Lind, telefon 031-28 13 21 eller 0733-16 67 60.

Stf. park: Roy Tärneberg, telefon 031-28 16 24.

Arbetet utförs av medlemmar med andelarna nummer 2, 12, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 34, 35, 36, 38, 41, 44, 45, 51, 55, 58 och 60.