Startsida

Välkomna
till Stegerholmen!

En pärla i västerläge


Det inhägnade området är strandskyddat och allemansrätten gäller. Anläggningarna på stranden ägs, förvaltas och bekostas av Stegerholmens badförening. Föreningen säljer badkort för att finansiera skötseln av strand, bryggor, gungor och volleybollplan, samt tömning av sopor och toalett.


Försäljningen av parkerings- och badkort kommer att förändras inför 2024. Mer information kommer senare på sidan Praktisk info.


Tack för att du hjälper oss att hålla rent och fint på Stegerholmen!


Viktiga datum

2024

Dagar då medlemmarna samlas

 

Årsmöte: Måndag 8 april kl 19. 

Vårstädning: Lördag 4 maj kl 9-13 samt lördag 25 maj kl 9-13. Den senare dagen är främst för dem inte inte kan vara med vid första tillfället.

På sidan Praktisk info framgår vilket arbetslag ni tillhör - ta med redskap som passar era uppgifter!

Höstmöte: Lördag 14 september kl 10.

Höststädning: Lördag 14 september, efter höstmötet.

Akutnummer

Kontakt för akuta frågor 


Om något kräver en snabb insats på stranden, ta kontakt med lagbasen för det mest lämpliga arbetslaget.

Telefonnummer till dem finns på sidan Praktisk info, under rubriken Skötsel av området.

Vill ni bli medlemmar?

60 andelar finns


Stegerholmens badförening 

bildades redan 1928.
Vill ni veta hur det gick till? Läs på sidan Om oss.

Där finns mer information om föreningen och om hur man  blir medlem.

Att observera:


Stegerholmens badförening har enbart hand om stranden, inte den närliggande båthamnen.


Parkeringsförbud råder på vägen till badet, liksom i vändslingan vid kiosken. 

Sandstrand, klippor eller gräs?

Stegerholmen passar alla.