Startsida

Välkomna

till Stegerholmen!

En pärla i västerläge


Stegerholmens badförening håller badplatsen öppen sommaren 2021, precis som vi kunde förra året efter klartecken från Folkhälsomyndigheten.


Vi uppmanar alla som besöker badplatsen att hålla fysisk distans - inte minst på bryggorna - för att minimera spridningen av coronaviruset.
Den som har minsta sjukdomssymptom är välkommen en annan dag!


Badföreningen har beslutat om ändrade priser för bad- och parkeringskort för 2021. Läs mer på sidan Praktisk info.


Badkort krävs året om för att använda badplatsens anläggningar.


Stegerholmens badförening har enbart hand om stranden, inte den närliggande båthamnen.


Observera att parkeringsförbud råder på vägen till badet, men också i vändslingan vid kiosken.

Viktiga datum

2021

Dagar då medlemmarna samlas


Vårens samlingar måste ske med fysisk distans mellan deltagarna för att minimera smittrisken. 

Årsmöte: Hålls utomhus på stranden tisdag 20 april kl 19. 

Vårstädning: Varje arbetslag löser sina uppgifter i samråd med lagbasen. Det kan ske vid de planerade städdagarna, lördag 8 och 22 maj kl 9-13, eller vid annat tillfälle. Se på sidan Praktisk info vilket arbetslag ni tillhör.

Höststädning: Lördag 11 september kl 10-12.

Höstmöte: Lördag 11 september kl 12.

Akutnummer

Kontakt för akuta frågor 


Om något kräver en snabb insats på stranden, ta kontakt med lagbasen för det mest lämpliga arbetslaget.

Telefonnummer till dem finns på sidan Praktisk info, under rubriken Skötsel av området.

Vill ni bli medlemmar?

60 andelar finns


Stegerholmens badförening 

bildades redan 1928.
Vill ni veta hur det gick till? Läs på sidan Om oss.

Där finns mer information om föreningen och om hur man  blir medlem.

Sandstrand, klippor eller gräs?

Stegerholmen passar alla.