Startsida

Välkomna

till Stegerholmen!

En pärla i västerläge


Det inhägnade området är strandskyddat och allemansrätten gäller. Anläggningarna/anordningarna inom området ägs, förvaltas och bekostas av Stegerholmens badförening. För nyttjande av föreningens privata bryggor, badstegar, trampolin, toalett och volleybollplan tar föreningen därför ut en avgift.


Det blev stor rusning efter våra parkerings- och kombikort i år, därför är de slutsålda. 
Mer information om bad- och parkeringskort finns på sidan Praktisk info.


Den gångna sommaren stod det vid flera tillfällen bilar utan parkeringskort på parkeringen. Kontrollerna kommer därför att intensifieras sommaren 2023.


Tack för att du hjälper oss att hålla rent och fint på Stegerholmen!


Viktiga datum

2023

Dagar då medlemmarna samlas

 

Årsmöte: Tisdag 18 april kl 19. 

Vårstädning: Lördag 6 maj kl 9-13 samt lördag 20 maj kl 9-13. Den senare dagen är främst för dem inte inte kan vara med vid första tillfället.

På sidan Praktisk info framgår vilket arbetslag ni tillhör - ta med redskap som passar era uppgifter!

Höststädning: Lördag 9 september kl 10-12.

Höstmöte: Lördag 9 september kl 12.

Akutnummer

Kontakt för akuta frågor 


Om något kräver en snabb insats på stranden, ta kontakt med lagbasen för det mest lämpliga arbetslaget.

Telefonnummer till dem finns på sidan Praktisk info, under rubriken Skötsel av området.

Vill ni bli medlemmar?

60 andelar finns


Stegerholmens badförening 

bildades redan 1928.
Vill ni veta hur det gick till? Läs på sidan Om oss.

Där finns mer information om föreningen och om hur man  blir medlem.

Att observera:


Stegerholmens badförening har enbart hand om stranden, inte den närliggande båthamnen.


Parkeringsförbud råder på vägen till badet, liksom i vändslingan vid kiosken. 

Sandstrand, klippor eller gräs?

Stegerholmen passar alla.