Startsida

Välkomna
till Stegerholmen!

En pärla i västerläge


Stegerholmens badplats ligger på strandskyddad mark och alla är välkomna att vara här utan kostnad. Skötseln av stranden, bryggorna, gungorna och volleybollplanen, samt tömningen av sopor och toalett bekostas helt av Stegerholmens badförening.

Sommaren 2023 fick vi besked av Göteborgs kommun att vi inte får kräva betalning av våra badgäster. Därför säljer vi inte längre badkort. Men vi vet att Stegerholmen har många vänner som vill bidra till att detta fortsätter att vara en välskött badplats. Det uppskattar vi! Därför säljer vi från säsongen 2024 ett frivilligt servicekort för 600 kronor som gäller för en familj. Servicekortet bidrar till att finansiera den service vi erbjuder på badplatsen, som toalett, sophantering och underhåll av bryggor. Det kan köpas i kiosken under sommaren.

Ni som i stället vill bidra med en mindre summa, kanske för att ni är tillfälliga besökare, kan swisha när ni är på stranden.

2024 års parkeringskort är slutsålda. Läs mer om priser och villkor för servicekort och parkeringskort på sidan Praktisk info.


Tack för att du hjälper oss att hålla rent och fint på Stegerholmen!

Viktiga datum

2024

Dagar då medlemmarna samlas

 

Årsmöte: Måndag 8 april kl 19. 

Vårstädning: Lördag 4 maj kl 9-13 samt lördag 25 maj kl 9-13. Den senare dagen är främst för dem inte inte kan vara med vid första tillfället.

På sidan Praktisk info framgår vilket arbetslag ni tillhör - ta med redskap som passar era uppgifter!

Höstmöte: Lördag 14 september kl 10.

Höststädning: Lördag 14 september, efter höstmötet.

Akutnummer

Kontakt för akuta frågor 


Om något kräver en snabb insats på stranden, ta kontakt med lagbasen för det mest lämpliga arbetslaget.

Telefonnummer till dem finns på sidan Praktisk info, under rubriken Skötsel av området.

Vill ni bli medlemmar?

60 andelar finns


Stegerholmens badförening 

bildades redan 1928.
Vill ni veta hur det gick till? Läs på sidan Om oss.

Där finns mer information om föreningen och om hur man  blir medlem.

Att observera:


Stegerholmens badförening har enbart hand om stranden, inte den närliggande båthamnen.


Parkeringsförbud råder på vägen till badet, liksom i vändslingan vid kiosken. 

Sandstrand, klippor eller gräs?

Stegerholmen passar alla.