Praktisk info

Bad- och parkeringskort

Det inhägnade området är strandskyddat och allemansrätten gäller. Anläggningarna/anordningarna inom området ägs, förvaltas och bekostas av Stegerholmens badförening. Föreningen säljer badkort för att finansiera underhållet av bryggor, gungor, toalett, volleybollplan med mera, samt för att bekosta tömning av sopor och toalett.


Parkerings- och kombikorten för 2023 är slutsålda. Antalet är begränsat på grund av utrymmet på parkeringen. 

För badkort finns ingen begränsning, de räcker till alla som vill ha. 


Vill du köpa badkort?

Pris 2023: 600 kronor.

Gäller för: En familj ett år.

Tre möjligheter att köpa badkort:

  • På stranden lördagarna 6 och 20 maj kl 9-12
    (kontant betalning eller Swish).

  • I kiosken från 15 juni (kontant betalning eller Swish).
  • Beställ via plusgiro 32 20 73-8 från 1 mars till 1 juni. Ange eget namn och postadress samt gärna telefon.

Vi är tacksamma om du som bor nära Stegerholmsbadet köper badkort på stranden eller i kiosken för att minska föreningens administration.
Kort som har betalats via plusgiro lämnas inte ut i kiosken.


Vill du köpa parkeringskort eller kombikort? SLUTSÅLDA!

Pris parkeringskort 2023: 800 kronor.

Gäller för: En bil (i mån av plats på parkeringen).

Gäller inte för camping med bil eller husvagn, inte heller för att ställa båt på parkeringen. Observera att man inte får släppa in bilar utan parkeringskort när man öppnar bommen. Securitas genomför kontroller av parkerade bilar.

Nyckel till Stegerholmsbadets parkering behövs året runt.
2022 års nyckel gäller till och med 15 maj 2023. Därefter måste man ha 2023 års nyckel.


Pris kombikort 2023: 1 100 kronor.

Gäller för: Bad och parkering enligt villkoren ovan.


Fler möjligheter på stranden

Bastun

Bastun är en förmån endast för föreningens medlemmar.

Den finns i huset närmast stora bryggan.
Dusch finns inte, inte heller rinnande vatten - tag med eget vatten!
Alla som använder bastun ska göra rent efter sig. 

Nyckel: Fås via Claes Lind, tel 0733-16 67 60. Kostnaden är 100 kronor.

Hänglås: Fönsterluckorna är låsta med hänglås. De öppnas med varsin nyckel som finns i bastuhuset. Ta in hänglåsen i huset medan ni bastar. Glöm inte att låsa fönsterluckorna efteråt.

Boka: Alla som vill använda bastun bokar tid i en kalender i omklädningsrummet. Ange namn, klockslag och telefonnummer! 

 

Plan för beachvolleyboll

Banan är öppen för alla som besöker stranden. Boll finns att låna i kiosken mot deposition eller uppvisande av badkort.

 

Strandhuset

Medlemmar i badföreningen (inte badkortsköpare) kan låna Strandhuset från 1 september till 31 maj. (Strandvärdarna disponerar huset från 1 juni till 31 augusti.)

Bokning sker via Pamela Ahlebrand som även lämnar ut nyckeln (telefon 0705-49 40 45).

Medlemmar som önskar låna hem bord och stolar måste boka även det hos Pamela, så de inte behövs i Strandhuset vid samma tillfälle.

Bygglagets bas Ingemar Corneliusson i farten under bygget av nya bryggan våren 2010.

Skötsel av området

Medlemmarna städar stranden vår och höst. Under sommaren görs detta av strandvärden.

Medlemmarna sköter också underhåll, målning och aktuella byggprojekt. Arbetet sker i olika arbetslag – se nedan.

Kontakta ansvarig för ditt arbetslag före städdagen för information om vad som ska göras och vilka verktyg och redskap som du behöver ta med.

Den som inte kan komma meddelar detta till den ansvarige i arbetslaget. Om man inte kan utföra arbetsplikten får man i stället betala en avgift till föreningen.


Brygglag

Bryggfogde: Mikael Örn, telefon 0708-43 02 71 eller
0708-30 92 28.

Stf. bryggfogde: Henrik Bergfalk, telefon 070-553 80 07.

Arbetet utförs av medlemmar med andelarna nummer 6, 7, 9, 10, 33, 40, 46, 49, 50, 52, 55 och 53.


Bygglag

Byggmästare: Ingemar Corneliusson, telefon 0705-28 35 45.

Stf. byggmästare: Håkan Johnsson, telefon 031-28 28 04.

Arbetet utförs av medlemmar med andelarna nummer 4, 17, 22, 30, 37, 51 och 54.


Fastighetsavdelning

Fastighetschef: Karin Sjödin, telefon 0739-88 07 86.

Stf. fastighet: Petra Björk Bäckelin, telefon 0709-38 15 38.

Arbetet utförs av medlemmar med andelarna nummer 3, 5, 19, 39, 42 och 57.


Målarlag

Målarmästare: Rolf Hammarström, telefon 0739-86 11 33.

Stf målarbas: Per Haddeland.

Arbetet utförs av medlemmar med andelarna nummer 1, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 31, 32, 43, 47, 48 och 56.


Parkavdelning

Parkchef: Claes Lind, telefon 0733-16 67 60.

Stf. parkchef: Roy Tärneberg, telefon 031-28 16 24.

Arbetet utförs av medlemmar med andelarna nummer 2, 12, 15, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 34, 35, 36, 38, 41, 44, 45, 58, 59 och 60.