Praktisk info

Service- och parkeringskort

Stegerholmens badplats ligger på strandskyddad mark och alla har rätt att vara här utan kostnad. Skötsel och underhåll av stranden, bryggorna, gungorna och volleybollplanen, samt tömningen av sopor och toalett bekostas helt av Stegerholmens badförening.


Frivilligt servicekort

Ni som vill bidra till att Stegerholmen fortsätter vara en välskött badplats är välkomna att köpa ett frivilligt servicekort för 600 kronor som gäller för en familj.

Ni kan köpa det på våra städdagar (4 och 25 maj kl 9-12) eller i kiosken under sommaren. Servicekortet säljs inte via plusgiro, det skickas inte heller per post.

Ni som i stället vill bidra med en mindre summa kan swisha. Vi kommer att sätta upp en skylt med Swishnumret vid entrén till badplatsen och även publicera det på webbsidan.


Parkeringskort och nyckel till parkeringen

Parkeringskort för 2024 kostar 1 100 kronor – och då ingår ett servicekort till Stegerholmens badförening enligt ovan.

Parkeringskort kan från 1 mars 2024 köpas via plusgiro 32 20 73-8. Ange egen e-post och telefonnummer så vi kan kontakta er. Postadress behövs inte.

Parkeringskorten skickas inte längre via post utan måste hämtas på Stegerholmen 21 april, 4 maj eller 25 maj, kl 9-12 alla dagarna.

Antalet parkeringskort är begränsat på grund av parkeringens storlek. Vi meddelar på denna sida om de blir slutsålda och tar kontakt med dem som i så fall blir utan.

Parkeringskortet gäller för en bil ett helt år (i mån av plats). Det gäller inte för camping med husbil eller husvagn, inte heller för att ställa upp båt på parkeringen.

Observera att man inte får släppa in bilar utan parkeringskort när man öppnar bommen. Securitas genomför kontroller av parkerade bilar.

Nyckel till Stegerholmens parkering behövs året runt. 2023 års nyckel gäller till och med 15 maj 2024. Därefter måste man ha 2024 års nyckel

Fler möjligheter på stranden

Bastun

Bastun är en förmån endast för föreningens medlemmar.

Den finns i huset närmast stora bryggan.
Dusch finns inte, inte heller rinnande vatten - tag med eget vatten!
Alla som använder bastun ska göra rent efter sig. 

Nyckel: Fås via Claes Lind, tel 0733-16 67 60. Kostnaden är 100 kronor.

Hänglås: Fönsterluckorna är låsta med hänglås. De öppnas med varsin nyckel som finns i bastuhuset. Ta in hänglåsen i huset medan ni bastar. Glöm inte att låsa fönsterluckorna efteråt.

Boka: Alla som vill använda bastun bokar tid i en kalender i omklädningsrummet. Ange namn, klockslag och telefonnummer! 

 

Plan för beachvolleyboll

Banan är öppen för alla som besöker stranden. Boll finns att låna i kiosken mot deposition eller uppvisande av badkort.

 

Strandhuset

Medlemmar i badföreningen (inte badkortsköpare) kan låna Strandhuset från 1 september till 31 maj. (Strandvärdarna disponerar huset från 1 juni till 31 augusti.)

Bokning sker via Pamela Ahlebrand som även lämnar ut nyckeln (telefon 0705-49 40 45).

Medlemmar som önskar låna hem bord och stolar måste boka även det hos Pamela, så de inte behövs i Strandhuset vid samma tillfälle.

Trivselregler

För att Stegerholmen ska fortsätta vara en trevlig badplats måste vi alla hjälpas åt. Dessa regler gäller:

 • Håll rent. Använd soptunnor och papperskorgar, även till portionssnus!
 • Rökning är förbjuden på badplatsen.
 • Lämna toaletten så fräsch som du själv önskar finna den.
 • Stora grinden måste hållas fri så utryckningsfordon kan köra in.
 • Inga cyklar eller kickbikes på stranden. Ställ dem vid cykelstället på andra sidan vändslingan.
 • Camping och parkering av fordon är inte tillåtet.
 • Brädsegling får inte ske under badsäsongen. Ni som använder paddleboard, håll undan för dem som badar.
 • Båtar är förbjudna inom området under badsäsongen (juni-augusti).
 • Visa hänsyn – undvik hög musik.
 • Grillning är inte tillåtet.
 • Hundar får inte vara på stranden under badsäsongen (juni-augusti), men får passera via stigen över berget mot Brevik om de är kopplade.
 • Parkeringsförbud råder på Stegerholmsvägen, även i vändslingan.

Rapportera brister i utrustning eller material till strandvärden.

Bygglagets bas Ingemar Corneliusson i farten under bygget av nya bryggan våren 2010.

Skötsel av området

Medlemmarna städar stranden vår och höst. Under sommaren görs detta av strandvärden.

Medlemmarna sköter också underhåll, målning och aktuella byggprojekt. Arbetet sker i olika arbetslag – se nedan.

Kontakta ansvarig för ditt arbetslag före städdagen för information om vad som ska göras och vilka verktyg och redskap som du behöver ta med.

Om man inte kan utföra arbetsplikten får man i stället betala en avgift till föreningen.


Brygglag

Bryggfogde: Mikael Örn, telefon 0708-43 02 71 eller
0708-30 92 28.

Stf. bryggfogde: Henrik Bergfalk, telefon 070-553 80 07.

I brygglaget ingår andelarna nummer 6, 7, 9, 10, 33, 40, 46, 49, 50, 52, 55 och 53.


Bygglag

Byggmästare: Ingemar Corneliusson, telefon 0705-28 35 45.

Stf. byggmästare: Håkan Johnsson, telefon 031-28 28 04.

I bygglaget ingår andelarna nummer 4, 17, 22, 30, 37, 51 och 54.


Fastighetsavdelning

Fastighetschef: Karin Sjödin, telefon 0739-88 07 86.

Stf. fastighet: Petra Björk Bäckelin, telefon 0709-38 15 38.

I fastighetsavdelningen ingår andelarna nummer 3, 5, 19, 39, 42 och 57.


Målarlag

Målarmästare: Rolf Hammarström, telefon 0739-86 11 33.

Stf målarbas: Per Haddeland.

I målarlaget ingår andelarna nummer 1, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 31, 32, 43, 47, 48 och 56.


Parkavdelning

Parkchef: Claes Lind, telefon 0733-16 67 60.

Stf. parkchef: Roy Tärneberg, telefon 031-28 16 24.

I parkavdelningen ingår andelarna nummer 2, 12, 15, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 34, 35, 36, 38, 41, 44, 45, 58, 59 och 60.