Om oss

Stegerholmens badplats

Stegerholmsbadet ligger i sydvästra Göteborg,

längst ner på Stegerholmsvägen på Näset.

 

Här finns klippor, sandstrand och en stor gräsplan. En lång brygga leder ut på djupare vatten (ungefär 1,5 meter) och avslutas med en trampolin. Flera flytbryggor finns, en för dem som simmar en bit ut och en för de små som inte simmar alls.

Servicekort säljs av Stegerholmens badförening till dem som vill bidra till att finansiera skötsel och underhåll av stranden. Läs mer om servicekort på sidan Praktisk info.

Kiosken säljer glass, godis, läsk, kaffe med mera. Den drivs av strandvärdarna, som också sköter stranden under sommaren. De är i tjänst åtminstone perioden 15 juni-15 augusti, och det är alltså då kiosken är öppen. Dock kan den vara stängd vid usel väderlek.

Strandhuset fungerar som möteslokal och kan hyras av föreningens medlemmar utom på sommaren när strandvärdarna bor där.
Läs mer på sidan
 Praktisk info.

Bastu finns, men är bara tillgänglig för medlemmar. Dusch finns inte.
Läs mer på sidan
 Praktisk info.

Beachvolleyplan finns, boll finns att låna i kiosken.

 

Medlemskap i badföreningen

Man blir medlem i Stegerholmens badförening genom att bli ägare till en av de 60 andelarna. Det kan ske på tre sätt:

  1. Man ärver en andel (eller får som gåva inom familjen).
  2. En andel följer med den fastighet man köper (gäller bara inom Näset).
  3. Man tilldelas en andel av styrelsen efter att ha stått på kölista (ett krav är att man bor på Näset). För att sätta upp sig på kölistan måste man lämna en skriftlig intresseanmälan.


Föreningen behöver aktiva andelsinnehavare. Därför är styrelsen angelägen om att de som vill bli medlemmar anger vad de kan bidra med. En andel kostar 10 000 kronor. (Här laddar du ner en intresseanmälan att fylla i).


De som fått klartecken att ta över en andel måste anmäla sitt inträde i föreningen skriftligt, enligt stadgarna. (Här laddar du ner en blankett för anmälan om inträde.)

Den som lämnar föreningen måste också anmäla detta skriftligt, enligt stadgarna. (Här laddar du ner en blankett för anmälan om utträde.)


Lämna intresseanmälan och blanketter till badföreningens sekreterare (se sidan Kontakt).     


Stegerholmens badförening

Badet drivs av Stegerholmens badförening, en ekonomisk förening. Föreningen har 60 andelar – i praktiken är alltså 60 familjer medlemmar. De hjälps åt att hålla stranden i gott skick genom städning, bygge och annat underhåll.

Arbetet sker främst på två städdagar per år, en på våren och en på hösten. Medlemmarna är indelade i arbetslag – se Praktisk info.


Ur stadgarna, § 1:

”Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvalta, utveckla och underhålla föreningens fastighet med därtill hörande byggnader och andra anläggningar för att användas till badplats och rekreationsområde för gemensamt nyttjande, samt bedriva därmed jämförlig verksamhet.”


Stadgarna i sin helhet hittar du här.

Så bildades badföreningen

Stegerholmens badförening bildades redan 1928. Tack vare att en tidigare medlem, Holger Kågeby, skrev ner sina minnen kan vi nu, över 90 år senare, få ta del av hur det gick till när hans far fick idén och såg till att föreningen blev till: 

”Far var en framtidens man, som cirka 40 år gammal hade teorier om att Brevik och Stegerholmen, ja hela Näset, ja hela Västra Frölunda skulle bli sta'n, och så blev det också. Han var full av idéer.

En dag åkte han som vanligt med bussen till jobbet. Blev tillfrågad av Axel och Herman Carlson i byn om han hade intresse av en sjötomt. En stor tomt i Brevik. Marken bestod av liten badstrand, klippor med mera, cirka 10 000 kvadratmeter. Priset kunde diskuteras. Far blev intresserad, dock inte för egen del. Han hade ju tankar på att Näset snart blir en stad. Det blir ont om badplatser. Nej, han tänkte på Brinken, Björnen, Olander och Claesson och alla de andra. Han beslöt att titta på tomten, det låg öppet och fint vid havet, med Killingen, Donsö, Styrsö inom synhåll, med andra ord en del av "vida världen".

Han hade fått ett pris för området. Han beslöt sig för att be om betänketid. Gick runt i husen och lade fram förslag att alla skulle satsa en mindre summa och bilda en badförening. Förslaget föll i god jord och det blev gemensamt köp och Stegerholmens Badförening UPA bildades. Han blev dess ordförande i många år. Det ordnades med brygga, trappa, kiosk, omklädningshus, gungor, dansbana, vakt och arbetsplikt. Det sköttes mönstergillt.

En idé hade tagit fast form till fromma för befolkningen runtom. Han var som sagt en framtidens man, kanske 50 år före sin tid.”

Här kan ni ta del av hela Holger Kågebys Näsethistoria:
"Medan jag ännu kan - Mina tankar om Näset".